ส่องสื่อโลก

นักข่าวเริ่มมีปัญหากับความน่าเชื่อถือ แหล่งข้อมูลออนไลน์
“สุภัตรา ภูมิประภาส รายงานความเคลื่อนไหวว่าด้วยทิศทางการใช้แหล่งข่าวออนไลน์ของนักข่าว 16 ประเทศ ผ่านการสำรวจของต่างประเทศ”
2012-07-13