หมาเฝ้าบ้านควรมีปลอกคอหรือไม่: บทเรียนกรณี News of the World