Skip to main content
สีสันสื่อ
วิก ท่าพระจันทร์  หยิบหนังดัง Wage the Dog มาส่องสิ่งที่เราเรียกกันว่า " ข่าว " เพื่อตั้งคำถามสำคัญ "นั่นเหตุการณ์จริง" หรือ "สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา"
2012-08-10
Subscribe to Wag the Dog