Skip to main content
MIO คาเฟ่
ความท้าทายสำคัญของสื่อในยุคที่สังคมเลือกข้าง คือสื่อจะทำหน้าที่ของตนโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกที่เอนเอียงในสังคมได้อย่างไร มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อที่ทำข่าวการชุมนุมเคลื่อนไหวร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดในการทำหน้าที่ของพวกเขา
2013-11-26
ส่องสื่อไทย
ใบตองแห้ง ปิดท้ายปี 2012 ด้วยการมอบฉายาสื่อแบบ “ฮ่าฮ่า” ถ้วนหน้าทั้งสื่อเก่า สื่อใหม่ สื่อสาธารณะ สื่อสารพัดสี
2012-12-31
Subscribe to TPBS