The China Syndrome

The China Syndrome : ปิดข่าวไว้ก่อน เจ้าของสื่อสั่งไว้
สีสันสื่อ
“วิก ท่าพระจันทร์ ชวนดูหนังดังของอเมริกาเมื่อสามสิบปีก่อน หนังที่พูดเรื่องที่สังคมไทยกำลังถกเถียงปัจจุบัน..โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และการทำงานของนักข่าว
2012-07-14