Innocence of Muslims

'Innocence of Muslims': บนความแตกต่าง..เราจะร่วมทางกันได้อย่างไร
ส่องสื่อไทย
พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ ส่องบทบาทสื่อและเสรีภาพในการแสดงออก หลังกรณีภาพยนตร์ล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัด ‘Innocence of Muslims’ จุดชนวนความโกรธแค้น จนนำไปสู่มหากาพย์การประท้วงรุนแรงต่อเนื่องจากโลกมุสลิม..เพื่อมองหาเส้นแบ่งบาง ๆ “ที่ควรต้องมี” ระหว่างจริยธรรมและเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ..
2012-09-20