Skip to main content
ส่องสื่อไทย
วาระครบรอบ 40 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่ออาวุโสร่วมกันย้อนอดีต-มองปัจจุบัน ถึงบทบาทสื่อกับความรุนแรงทางการเมือง
2016-10-27
ส่องสื่อไทย
ครบ 40 ปีเต็ม หลังจากถ่ายภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 การสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นีล อูเลวิช เผยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ผ่านเลนส์กล้อง
2016-10-01
Subscribe to 40 ปี 6 ตุลาฯ