โฮเต็ล รวันดา

โฮเต็ลรวันดา กับอาชญากรในคราบสื่อ
สีสันสื่อ
เพ็ญนภา หงษ์ทอง ชวนย้อนดูภาพยนต์สะท้อนบทบาทอันทรงอิทธิพลของสื่อที่นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
2015-07-28