Skip to main content
ส่องสื่อไทย
สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงเคยพัดมาและพากรุงเทพฯ เป็นเช่น “สวรรค์” สำหรับสื่อต่างประเทศ แดนเสรีสำหรับสื่อนอกทั้งมิติการงานและการใช้ชีวิต..ภาพเหล่านั้นกำลังจะกลายเป็นอดีตหรือเปล่า สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ เปิดประเด็นหลังสำรวจสถานการณ์และบรรยากาศล่าสุดของสื่อนอกในไทย พร้อมคำอธิบายบางส่วนต่อคำถาม..ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น..อย่างน่าสนใจ
2012-09-22
Subscribe to โชจิกุ