เสนาะ สุขเจริญ

การบริหารข่าวใน “สถานการณ์ไม่ปกติ”
ส่องสื่อไทย
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ คุยกับคนทำสื่อสำนักข่าวอิศรา และ FT Media ในยามสถานการณ์ไม่ปกติ พวกเขารับมืออย่างไร 
2015-07-01
สื่อใหม่ สื่อสังคม กับ ‘ธรรมาภิบาล’
MIO ในความเคลื่อนไหว
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนคนทำสื่อรุ่นใหม่ร่วมกันมองบทบาทและอนาคตของการใช้สื่อใหม่และสื่อสังคมในการสร้างเสริมธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมในสังคม
2013-06-04