Skip to main content
สีสันสื่อ
แทนการแสดงความเห็นต่อพยายามของรัฐไทยในการเอาศาสนามาเป็นกติกากำหนดวิถีสังคม ด้วยการประกาศให้ ระยะเวลา 3 เดือน ของการเข้าพรรษาเป็นช่วงแห่งการงดดื่มสุราแห่งชาติ วิก ท่าพระจันทร์ ชวนดูประสบการณ์ใกล้เคียงกันของสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษที่ 20  ผ่านภาพยนตร์สารคดี Prohibition  
2013-09-03
Subscribe to เมาแล้วขับ