Skip to main content
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เปิดเวทีเล่าเรื่องลับ คับข้องใจของนักข่าวหญิงทั้งในและนอกห้องข่าว
2014-12-27
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนมองเรื่องเพศในสื่ออาเซียนภายใต้อำนาจรัฐ กับการแหวกกรอบสู่ค่านิยมใหม่
2014-09-10
MIO ในความเคลื่อนไหว
พิณผกา งามสม บรรณาธิการข่าวประชาไทร่วมสังเกตการณ์วงสนทนาของนักข่าวเอเซียแปซิกฟิกว่าด้วยเพศสภาพในมุมมองและพื้นที่สื่อ
2012-12-26
Subscribe to เพศสภาพ