เต่านา

ฉายาสื่อฮ่าฮ่า ‘พิราบกระเด้าลม’
ส่องสื่อไทย
ใบตองแห้ง ปิดท้ายปี 2012 ด้วยการมอบฉายาสื่อแบบ “ฮ่าฮ่า” ถ้วนหน้าทั้งสื่อเก่า สื่อใหม่ สื่อสาธารณะ สื่อสารพัดสี
2012-12-31