เซนเซอร์สื่อ

การบริหารข่าวใน “สถานการณ์ไม่ปกติ”
ส่องสื่อไทย
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ คุยกับคนทำสื่อสำนักข่าวอิศรา และ FT Media ในยามสถานการณ์ไม่ปกติ พวกเขารับมืออย่างไร 
2015-07-01