Skip to main content
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนย้อนอ่านประวัติศาสตร์เพื่อนบ้าน ผ่านข้อถกเถียงถึงละคร “เพลิงพระนาง” 
2017-04-21
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เปิดวงสนทนากับสามผู้เกาะติดเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ชวนพิเคราะห์บทบาทสื่ออเมริกัน..เลือกข้างแล้วละเมิดจรรยาบรรณหรือไม่ อย่างไร
2016-12-02
Subscribe to เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี