อคติทางเพศ

ข่าวผู้หญิง ผู้หญิงในข่าว
ส่องสื่อโลก
ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการ 33 คน จาก 23 ประเทศในเอเซียและแปซิกฟิกร่วมกันถกถึงข่าวผู้หญิง และผู้หญิงในข่าว 
2013-10-01
การจับประเด็นไม่ได้ อคติทางเพศกับสื่อมวลชนไทย
ส่องสื่อไทย
เมื่อมติชนหยิบข่าวฉาวต่างแดนมานำเสนอ ข่าวที่กล่าวหา “แม่” ผู้นำสหรัฐฯ มีพฤติกรรมทางเพศที่นำไปสู่ข้อสรุปว่า “พ่อ” โอบามาเป็นคอมมิวนิสต์ (ในห้วงยามก่อนการเลือกตั้ง) พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ หยิบข่าวมติชนมาส่องและตั้งข้อสังเกตถึงร่องรอยอันรุนแรงของ “อคติทางเพศ” ผ่านท่าทีและน้ำเสียงของข่าวแปลชิ้นนี้ พร้อมถาม “นี่ใช่ไหม คุณภาพ(สื่อไทย)”
2012-10-02