Skip to main content
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เปิดเวทีถามหาความโปร่งใสในการสรรหาผู้อำนวยการทีวีสาธารณะคนใหม่ 
2017-05-30
ส่องสื่อสาธารณะ
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ จับจ้องส่องกระบวนการเลือก ผอ. ไทยพีบีเอสคนใหม่ ท่ามกลางคำถามถึงความโปร่งใส
2017-05-21
ส่องสื่อไทย
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนถกเพื่อทบทวนเจตนารมณ์ทีวีสาธารณะกันอีกครั้ง กับเรื่องจริยธรรม ความโปร่งใส และความเป็นสาธารณะ
2016-02-16
Subscribe to หทัยรัตน์ พหลทัพ