ส่องสื่อไทย

บรรณาธิการข่าวสด อิงลิช มองวิกฤติสื่อไทยมาจากสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตน เสนอแนะ 10 วิธีฟื้นฟูศรัทธาผู้อ่าน
มตินี้สะท้อนการใช้อำนาจมหาศาลที่ กสทช. ได้รับมอบจากระบอบเผด็จการทหารเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนทำความเข้าใจข้อวิพากษ์ร่างชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10 ฉบับ กับผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว เสรีภาพสื่อ และประชาชน