ส่องสื่อ

ส่องสื่อ..เรื่องสำคัญและจำเป็น: ประสบการณ์จากอินโดนีเซีย
มุมวิชาการ
เสรีภาพสื่อที่ควรจะได้รับการยอมรับและการปกป้องในฐานะที่เป็นสิทธิมนุษยชนได้ถูกนำไปใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างไร้ความรับผิดชอบ วิษณุ ตรี ฮังโกโร ผู้เชี่ยวชาญการเฝ้าระวังสื่อ แห่ง Institute of the Studies on Press Information, ประเทศอินโดนีเซีย เล่าประสบการณ์ของขบวนการเฝ้าระวังสื่อยุคหลังซูฮาร์โต ที่ได้รับแรงผลักดันจากการใช้เสรีภาพสื่ออย่างไม่มีขอบเขต
2012-10-17
7 ปีส่องสื่อไทย
มุมวิชาการ
เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ฉายภาพรวมการส่องสื่อในสังคมไทย ผ่านประสบการณ์การทำงาน 7 ปีที่ผ่านมา ในนามโครงการมีเดียมอนิเตอร์และมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
2012-08-19
ส่องสื่อ..ประสบการณ์จากมาเลเซีย
มุมวิชาการ
กายาทรี เวนกิท สวารัน นำเสนอบทเรียนการส่องสื่อจากประสบการณ์ในสังคมมาเลเซีย เพื่อตอบคำถาม..ทำไมการส่องสื่อจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกสังคม
2012-08-19
The Importance of Media Monitoring: Indonesian Experience
มุมวิชาการ
The Importance of Media Monitoring: Indonesian Experince   By Wisnu T Hanggoro* Presented at the launch of MEDIA INSIDE OUT Group On Saturday 14 July, 2012 in Bangkok  
2012-08-19