Skip to main content
คอลัมน์
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ เล่าภาคพิสดารของวงการสื่อหลังเปิดข่าว "หลุด ! เอกสารภายในฝ่าย PR ธุรกิจยักษ์ใหญ่ จ่ายสื่อ-ลบกระทู้-อ้างชื่อนักวิชาการ"
2014-07-28
คอลัมน์
สุชาดา จักรพิสุทธิ์  สะกิดวงการสื่อ เปิดความหมายการเซ็นเซอร์ที่ไร้รูปรอยผ่านหลักสูตรสร้างเครือข่าย
2014-04-08
คอลัมน์
สุชาดา จักรพิสุทธิ์  ส่อง“มายาคติของสื่อทางเลือก” บนเส้นทางกว่าทศวรรษนับจากก่อตั้งสำนักข่าวประชาธรรม จนถึงปัจจุบันในฐานะของบรรณาธิการบริหารศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)
2013-02-13
ส่องสื่อไทย
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ ส่องความพยายามนำแนวคิด Media Convergence มาปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ "การเข้ามาของสื่อใหม่" ของสื่อไทยทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก เพื่อลองหาคำตอบว่าความพยายามเหล่านั้นจะนำไปสู่ คุณภาพข่าว วงการสื่อและคนข่าวแบบใดนับจากนี้
2012-07-24
Subscribe to สุชาดา จักรพิสุทธิ์