Skip to main content
ส่องสื่อไทย
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่ออาวุโสต่างสำนักร่วมถกประเด็นความเป็น “มืออาชีพ” และ “จรรยาบรรณ”ของสื่อหลักปัจจุบัน ที่ถูกท้าทายโดยทุน อุตสาหกรรมสื่อ ผู้บริโภคในโลกสื่อใหม่ และอุดมการณ์ทางการเมือง
2013-04-21
Subscribe to สื่อมืออาชีพ