สมาคมนักข่าวแคนาดา

คำแนะนำสำหรับการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ส่องสื่อโลก
ประธานสมาคมนักข่าวแคนาดาตอบคำถามถึงสิทธิและหน้าที่ของสื่อในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อรายงานข่าวเหตุการณ์ฉุกเฉิน
2018-07-12