สมัชชา นิลปัทม์

สื่อกับวาทกรรมชาตินิยม
มุมวิชาการ
เปิดงานวิจัย พบสื่อไทยในกระแสวาทกรรมชาตินิยม ยึดโยงกับเขตแดน และแผนที่
2014-04-19
อ่านวาทกรรมสื่อในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
มุมวิชาการ
สื่อกระแสหลักไทยควบคุมวาทกรรม “แบ่งแยกดินแดน” ไว้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ ยังเน้นศัพท์ทางยุทธวิธีทหาร ไม่เอื้อต่อการเจรจาสันติภาพชายแดนใต้อย่างแท้จริง
2014-04-05