สนามหลวง

หนึ่งภาพเผยความจริง.. สี่ทศวรรษ หกตุลาฯ
ส่องสื่อไทย
ครบ 40 ปีเต็ม หลังจากถ่ายภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 การสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นีล อูเลวิช เผยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ผ่านเลนส์กล้อง
2016-10-01