วิก ท่าพระจันทร์

Prohibition “งดดื่มสุราแห่งชาติ”
สีสันสื่อ
แทนการแสดงความเห็นต่อพยายามของรัฐไทยในการเอาศาสนามาเป็นกติกากำหนดวิถีสังคม ด้วยการประกาศให้ ระยะเวลา 3 เดือน ของการเข้าพรรษาเป็นช่วงแห่งการงดดื่มสุราแห่งชาติ วิก ท่าพระจันทร์ ชวนดูประสบการณ์ใกล้เคียงกันของสหรัฐอเมริกา ในช่วงทศวรรษที่ 20  ผ่านภาพยนตร์สารคดี Prohibition  
2013-09-03
ข่าวเช้า: เพลินๆกับดาราหรือแก่นสาระแบบมืออาชีพ
สีสันสื่อ
วิก ท่าพระจันทร์ ชวนดู Morning Glory ที่ส่องเบื้องหลังการแข่งขันอันดุเดือดของวงการข่าวรับอรุณในสหรัฐอเมริกา กับการแข็งขืนเพื่อหาที่ยืนของคนทำสื่อคุณภาพท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
2013-02-26
The Queen and I วันเคาะประตูบ้านศัตรูเก่าการเมือง
สีสันสื่อ
วิก ท่าพระจันทร์ สะท้อน dilemma ของคนทำสื่อในการจัดการกับจรรยาบรรณและความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวที่กลายเป็นมิตร ผ่านภาพยนตร์สารคดี The Queen and I
2012-11-12
Wag the Dog: ใครว่าสื่อถูกหลอกใช้ (ยาก)
สีสันสื่อ
วิก ท่าพระจันทร์  หยิบหนังดัง Wage the Dog มาส่องสิ่งที่เราเรียกกันว่า " ข่าว " เพื่อตั้งคำถามสำคัญ "นั่นเหตุการณ์จริง" หรือ "สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา"
2012-08-10