Skip to main content
ส่องสื่อไทย
วาระครบรอบ 40 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่ออาวุโสร่วมกันย้อนอดีต-มองปัจจุบัน ถึงบทบาทสื่อกับความรุนแรงทางการเมือง
2016-10-27
Subscribe to รุ่งมณี เมฆโสภณ