มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์

มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนมองสถานะผู้หญิงในพุทธศาสนา ภาพลักษณ์และข้อถกเถียงในสื่อและสังคม
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนมองเรื่องเพศในสื่ออาเซียนภายใต้อำนาจรัฐ กับการแหวกกรอบสู่ค่านิยมใหม่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อพม่าสนทนาเรื่องเสรีภาพสื่อ ประชาธิปไตย บทบาททหาร และการปฏิรูปการเมืองในพม่า
สามบรรณาธิการ หนึ่งนักเขียน มองอดีต-ปัจจุบัน-และอนาคตของคนทำสื่อบนเสรีภาพที่ถูกขีดวง
บททดสอบรัฐบาลประชาธิปไตย กับบทสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลข่าวสารพม่าคนใหม่ในการรับมือกับเสรีภาพสื่อ
อารี ชัยเสถียร ถาม วาสนา นาน่วม ตอบ เรื่องการทำข่าวในพื้นที่ทหาร และการคัดกรองข่าวภายใต้ คสช.
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ เล่าภาคพิสดารของวงการสื่อหลังเปิดข่าว "หลุด ! เอกสารภายในฝ่าย PR ธุรกิจยักษ์ใหญ่ จ่ายสื่อ-ลบกระทู้-อ้างชื่อนักวิชาการ"
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนวิเคราะห์ “วัฒนธรรมการข่มขืน” กับวิวาทะผ่านสื่อและอิทธิพลแวดล้อมในสังคมไทย  
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อรุ่นใหม่มาเปิดประเด็นสนทนาว่าด้วยเรื่องต้องห้ามชวนอึดอัดของวงการสื่อ  
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ร่วมกับ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนสื่อสนทนาประเด็นร้อน เรื่องข่มขืนในจอ กับความจริงนอกจอ

Pages