Skip to main content
สีสันสื่อ
“วิก ท่าพระจันทร์ ชวนดูหนังดังของอเมริกาเมื่อสามสิบปีก่อน หนังที่พูดเรื่องที่สังคมไทยกำลังถกเถียงปัจจุบัน..โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และการทำงานของนักข่าว
2012-07-14
Subscribe to ภาพยนตร์