พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ

จากประกาศบนหน้าหนังสือพิมพ์นำไปสู่การค้นหาความจริงเพื่อความยุติธรรม พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ...
พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ ทวนความรู้จากตำรานิเทศศาสตร์คลาสสิคว่าด้วยสื่อในฐานะ'ผู้เปิดปิดประตูข้อมูลข่าวสาร' และ 'หมาเฝ้าบ้าน'  พร้อมเล่าข่าวฉาวของสื่อปี...
พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ สำรวจสื่อและเสรีภาพในการแสดงออกของพม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์ตะวันออก เวียดนาม และกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่ปกป้องเสรีภาพนี้...
พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ ชวนผู้อ่านร่วมส่องเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการแสดงออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งประเด็นชวนคิด “...
พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ ส่องบทบาทสื่อและเสรีภาพในการแสดงออก หลังกรณีภาพยนตร์ล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัด ‘Innocence of Muslims’ จุดชนวนความโกรธแค้น...