ผิดพลาด

ผิด พลาด คลาด เคลื่อน  เรื่องจริงที่สื่อทำ
ส่องสื่อโลก
เพ็ญนภา หงษ์ทอง นำเสนอความผิด พลาด คลาด เคลื่อน ของการทำงานของสื่อมวลชน ในพื้นที่ต่างมุมโลก
2013-07-28