ปฏิรูปการเมือง

สื่อพม่า-ขบวนการประชาธิปไตย กับนายพล
ส่องสื่อโลก
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อพม่าสนทนาเรื่องเสรีภาพสื่อ ประชาธิปไตย บทบาททหาร และการปฏิรูปการเมืองในพม่า
2014-08-23