Skip to main content
จากในสู่นอก
การวิจารณ์ (criticism) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เราใช้เพื่อแสดงความเห็นของเราต่อบุคคลหรือเรื่องต่าง ๆ และแม้การวิจารณ์จะมีหลายประเภท คนส่วนใหญ่ก็มักแบ่งกว้าง ๆ เป็นการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ซึ่งให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อผู้ถูกวิจารณ์ (constructive criticism) กับการวิจารณ์เชิงทำลาย (destructive criticism) ซึ่งมุ่งทำลาย “เป้าหมาย” ของการวิจารณ์
2021-07-09
ส่องสื่อโลก
มีคำน่าสนใจเกี่ยวกับการทำงานของ “สื่อสารมวลชน” ในแวดวงสื่อตะวันตก และยิ่งน่าสนใจเมื่อนำมาเทียบเคียงกับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นกับวงการสื่อบ้านเราขณะนี้ นั่นคือคำว่า advocacy journalism อันที่จริงคำว่า แอดเวอะคะซี (advocacy) ซึ่งเป็นคำนามในภาษาอังกฤษไม่ได้แปลตรงตัวว่า “เลือกข้าง” แต่แปลว่าการสนับสนุนหรือแก้ต่าง หากเมื่อใช้ประกอบกับคำว่า journalism ที่แปลว่า วารสารศาสตร์ หรือ การสื่อสารมวลชน เป็นคำว่า advocacy journalism ก็อาจเรียกเป็นไทยๆ ได้ว่า “สื่อเลือกข้าง” หรือ “เลือกข้างความเชื่อ” ซึ่งบางครั้งอาจเรียกอีกอย่างว่า สื่อทางเลือก (alternative journalist)
2020-11-19
ส่องสื่อไทย
วาระครบรอบ 40 ปีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่ออาวุโสร่วมกันย้อนอดีต-มองปัจจุบัน ถึงบทบาทสื่อกับความรุนแรงทางการเมือง
2016-10-27
ส่องสื่อไทย
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อตั้งคำถาม หาคำตอบกับจรรยาบรรณสื่อและความเป็นมืออาชีพในการแข่งขันทำข่าวอัตวิบากกรรมของคนบันเทิง 
2015-08-13
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เปิดเวทีคุยกับสามนักข่าวที่เติบโตจากโลกสื่อสิ่งพิมพ์ ถึงการรับมือกับโลกสื่อใหม่
2015-06-02
คอลัมน์
นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ ตอบคำถามเรื่องก็อปสเตตัสคนดังมาเป็น “ข่าว” ได้หรือไม่? แค่ไหน? อย่างไร? 
2015-05-06
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เปิดเวทีเล่าเรื่องลับ คับข้องใจของนักข่าวหญิงทั้งในและนอกห้องข่าว
2014-12-27
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนมองเรื่องเพศในสื่ออาเซียนภายใต้อำนาจรัฐ กับการแหวกกรอบสู่ค่านิยมใหม่
2014-09-10
คอลัมน์
จากในสู่นอก..นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ วิพากษ์บทสนทนาว่าด้วย “จริยธรรมสื่อ” ที่กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อของวงการสื่อไทยยุคดิจิตัล
2014-03-07
ส่องสื่อไทย
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่ออาวุโสต่างสำนักร่วมถกประเด็นความเป็น “มืออาชีพ” และ “จรรยาบรรณ”ของสื่อหลักปัจจุบัน ที่ถูกท้าทายโดยทุน อุตสาหกรรมสื่อ ผู้บริโภคในโลกสื่อใหม่ และอุดมการณ์ทางการเมือง
2013-04-21
Subscribe to นิธินันท์ ยอแสงรัตน์