Skip to main content
สีสันสื่อ
อัจฉรา อัชฌายกชาติ นักข่าวอาวุโสชวนอ่านหนังสือพิมพ์ “ลูกศิลป์” ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมฝากความหวังต่อคนทำสื่อในอนาคต “หวังว่าความสนใจและความละเอียดลออในการเรียบเรียงของคนรุ่นใหม่ๆจะมีสืบเนื่องเมื่อเดินไปสู่ถนนสายอาชีพของตน”
2012-11-01
Subscribe to นักศึกษา