นักข่าว

เสรีภาพสื่อ ต้องรับใช้ประชาธิปไตย
จากในสู่นอก
ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ของสื่อมวลชนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก ในอดีต สื่อเหมือนเป็นฐานันดรที่ 4 ที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และมีหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลเพื่อนำมาเสนอต่อประชาชนอีกทอดหนึ่งโดยไม่ถูกเซนเซอร์ปิดกั้นจากผู้มีอำนาจ  
2020-08-23
ประเด็นสิทธิผู้หญิง เรื่องต้องห้ามของการทำข่าว!
ส่องสื่อโลก
รายงานของผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนว่าด้วยผลกระทบจากการทำข่าวประเด็นผู้หญิง มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ เรียบเรียงมานำเสนอในวาระวันสตรีสากล
2018-03-08
การบริหารข่าวใน “สถานการณ์ไม่ปกติ”
ส่องสื่อไทย
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ คุยกับคนทำสื่อสำนักข่าวอิศรา และ FT Media ในยามสถานการณ์ไม่ปกติ พวกเขารับมืออย่างไร 
2015-07-01
บทบาทของบรรณาธิการ จากแก้วที่แตกละเอียดถึงช็อกโกแลตลดน้ำหนัก
สีสันสื่อ
เพ็ญนภา หงษ์ทอง เล่าเรื่องสื่อในภาพยนตร์สะท้อนบทบาทบรรณาธิการต่ออนาคตที่รุ่งโรจน์และร่วงหล่นของนักข่าว
2015-06-17
ข่าวที่ไม่เขียน..บทเรียนนอกตำราของคนทำสื่อ
ส่องสื่อไทย
สามบรรณาธิการ หนึ่งนักเขียน มองอดีต-ปัจจุบัน-และอนาคตของคนทำสื่อบนเสรีภาพที่ถูกขีดวง
2014-08-09
“นักข่าว นักเขียน กับเรื่องห้าม”
MIO ในความเคลื่อนไหว
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อรุ่นใหม่มาเปิดประเด็นสนทนาว่าด้วยเรื่องต้องห้ามชวนอึดอัดของวงการสื่อ  
2014-07-23
สายลับกับนักข่าว
คอลัมน์
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี เล่าเรื่องสายลับ กับนักข่าวในโลกตะวันตก และเสรีภาพที่ถูกคุกคามในนาม  ‘ความมั่นคงของรัฐ’
2013-10-07
สื่อหลอมรวม...หลอมรวมอะไร ?
ส่องสื่อไทย
สุชาดา จักรพิสุทธิ์ ส่องความพยายามนำแนวคิด Media Convergence มาปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ "การเข้ามาของสื่อใหม่" ของสื่อไทยทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก เพื่อลองหาคำตอบว่าความพยายามเหล่านั้นจะนำไปสู่ คุณภาพข่าว วงการสื่อและคนข่าวแบบใดนับจากนี้
2012-07-24
The China Syndrome : ปิดข่าวไว้ก่อน เจ้าของสื่อสั่งไว้
สีสันสื่อ
“วิก ท่าพระจันทร์ ชวนดูหนังดังของอเมริกาเมื่อสามสิบปีก่อน หนังที่พูดเรื่องที่สังคมไทยกำลังถกเถียงปัจจุบัน..โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และการทำงานของนักข่าว
2012-07-14
นักข่าวเริ่มมีปัญหากับความน่าเชื่อถือ แหล่งข้อมูลออนไลน์
ส่องสื่อโลก
“สุภัตรา ภูมิประภาส รายงานความเคลื่อนไหวว่าด้วยทิศทางการใช้แหล่งข่าวออนไลน์ของนักข่าว 16 ประเทศ ผ่านการสำรวจของต่างประเทศ”
2012-07-13