Skip to main content
MIO คาเฟ่
Media Inside Out ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จัดเสวนาหัวข้อ "ชาญวิทย์ เกษตรศิริ กับ พม่า" ในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งชีวิตชาญวิทย์ เกษตรศิริ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
2021-06-19
สีสันสื่อ
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนดูหนังฟังสนทนาว่าด้วย “รักเช่นนี้” ที่ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมที่เพรียกหาเสรีภาพและประชาธิปไตย
2015-08-27
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนทำความเข้าใจข้อวิพากษ์ร่างชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10 ฉบับ กับผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว เสรีภาพสื่อ และประชาชน
2015-02-25
Subscribe to นฤมล ทับจุมพล