ซูการ์โน

รัตนา ซารุมปาเอ็ต ศิลปินหญิงผู้ท้าทายเผด็จการ
ส่องสื่อโลก
รัตนา ซารุมปาเอ็ต อดีตนักศึกษาสถาปัตย์ ผู้ผันตัวสู่ละครเวทีเพื่อส่งเสียงท้าทายเผด็จการและบอกเล่าความทุกข์ยากของประชาชน
2015-09-04