Skip to main content
MIO คาเฟ่
มีเดีย อินไซต์ เอ้าท์ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ชักชวนสื่อทางเลือกในพื้นที่ความขัดแย้งสามจังหวัดชายแดนใต้ ตั้งวงสนทนาบอกเล่าประสบการณ์และแรงกดดันในการพยายามใช้การทำหน้าที่สื่อสร้างสันติภาพท่ามกลางความขัดแย้ง 
2013-09-19
Subscribe to ซาฮารี เจ๊ะหลง