ชาติพันธุ์

มอง′′บทบาทสื่อ′ ผ่านปัญหาขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
MIO ในความเคลื่อนไหว
สองนักข่าวหญิงเล่าประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ความขัดแย้ง ผ่านการเสวนา "ส่องสื่อผ่านมลายูมุสลิมชายแดนใต้ โรฮิงญา และบทเรียนจากสื่อในติมอร์ตะวันออกถึงอาเจะห์"
2012-11-17