คสช

วาสนา นาน่วม นักข่าวหญิงในพื้นที่ผู้ชาย
ส่องสื่อไทย
อารี ชัยเสถียร ถาม วาสนา นาน่วม ตอบ เรื่องการทำข่าวในพื้นที่ทหาร และการคัดกรองข่าวภายใต้ คสช.
2014-07-30