ความเกลียดชังทางการเมือง

Hate Speech, Dehumanizing Speech และเสรีภาพการแสดงออก
มุมวิชาการ
ประวิตร โรจนพฤกษ์  นำเสนอบทความชวนสื่อและผู้อ่านทำความเข้าใจ Hate Speech, Dehumanizing Speech กับความเกลียดชังดูถูกทางการเมืองและเสรีภาพการแสดงออก
2013-01-07