Skip to main content
มุมวิชาการ
บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นบทบาทของสื่อมวลชนที่แบ่งเป็น 2 ขั้วคู่ขนานไปกับการเมือง 2 ฝ่ายตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ขั้วหนึ่งยึดถืออุดมการณ์รอยัลลิสต์ทำหน้าที่ส่งเสริมการเมืองของฝ่ายกษัตริย์นิยม อีกขั้วยึดถืออุดมการณ์รัฐธรรมนูญนิยม ฝ่ายแรกต้องการธำรงสังคมการเมืองแบบเก่าไว้ ในขณะที่ฝ่ายหลังต้องการสังคมรูปแบบใหม่ที่พลเมืองมีความเท่าเทียม มีสิทธิเสรีภาพทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สองกลุ่มนี้ต่อสู้กันด้วยวิธีการต่างๆ และผ่านสื่อเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับแนวทางการเมืองของกลุ่มตน
2020-07-14
คอลัมน์
จอม เพ็ชรประดับ ทวนความจำครั้งสุทธิชัย หยุ่น – เทพชัย หย่อง นำทีมสื่อร่วมสร้างอุดมการณ์ทีวีเสรีในยุคไอทีวี ก่อนกลายพันธุ์มาเป็น “ทีวีสาธารณะ”-ไทยพีบีเอส ที่ถูกตั้งคำถามถึง “อุดมการณ์สื่อเพื่อสาธารณะ”
2013-03-23
Subscribe to คมช.