คนรุ่นใหม่

สื่อใหม่ สื่อสังคม กับ ‘ธรรมาภิบาล’
MIO ในความเคลื่อนไหว
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนคนทำสื่อรุ่นใหม่ร่วมกันมองบทบาทและอนาคตของการใช้สื่อใหม่และสื่อสังคมในการสร้างเสริมธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมในสังคม
2013-06-04
คนรุ่นใหม่ - สื่อใหม่ – สื่อสังคม – ในสังคมการเมือง
MIO ในความเคลื่อนไหว
มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนคนดังในแวดวงสื่อใหม่มาสนทนาแลกเปลี่ยนถึงการใช้สื่อใหม่และสื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้ใช้สื่อใหม่ในสังคม - การเมือง
2013-05-21
ลูกศิลป์ สื่อนักศึกษา สื่อสร้างสรรค์
สีสันสื่อ
อัจฉรา อัชฌายกชาติ นักข่าวอาวุโสชวนอ่านหนังสือพิมพ์ “ลูกศิลป์” ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมฝากความหวังต่อคนทำสื่อในอนาคต “หวังว่าความสนใจและความละเอียดลออในการเรียบเรียงของคนรุ่นใหม่ๆจะมีสืบเนื่องเมื่อเดินไปสู่ถนนสายอาชีพของตน”
2012-11-01