Skip to main content
ส่องสื่อไทย
สองปีหลังรัฐประหาร สโมสรนักข่าวต่างประเทศเชิญนักข่าวไทยและองค์กรส่องเสรีภาพสื่อเอเซียเล่าถึงสถานการณ์สื่อไทยยุค คสช.
2016-05-16
MIO คาเฟ่
บทสนทนาของสื่อในวาระวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ภายใต้คำขวัญ “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” ที่เสรีภาพสื่อไทยและสื่อในภูมิภาคยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง 
2014-05-11
ส่องสื่อโลก
ซีป้ารายงานสถานการณ์สื่อมวลชนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2557 ความท้าทายที่มากับการเมือง การคุกคาม และกฎหมายสื่อมวลชน
2014-05-09
MIO ในความเคลื่อนไหว
ในวาระวันเสรีภาพสื่อโลกปี 2014 มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ร่วมกับ แอมเนสตี้ ประเทศไทย ชวนคนทำข่าวร่วมสนทนาถึงเสรีภาพสื่อไทยและสื่อในภูมิภาคเอเซีย 
2014-05-03
Subscribe to กุลชาดา ชัยพิพัฒน์