การเมือง

วารสารศาสตร์แบบตีความหรือวารสารศาสตร์แบบให้ความหมาย (Interpretive journalism)*
มุมวิชาการ
ทุกวันนี้ Interpretive journalism หรือวารสารศาสตร์แบบตีความได้รับความนิยมมากจนเป็นแนวโน้มหลักของวารสารศาสตร์ ในงานข่าวปัจจุบัน “ข้อเท็จจริงและการตีความถูกนำมาผสมเข้าด้วยกันอย่างเสรี” (Patterson 1993) นักวารสารศาสตร์กำลังเปลี่ยนสถานะของตนเอง จากผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น “ผู้สร้างความหมาย” (makers of meanings) (Barnhurst 2003) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวารสารศาสตร์การเมือง
2020-08-12
สื่อในม๊อบ เราจะทำงานกันอย่างไร
MIO คาเฟ่
ความท้าทายสำคัญของสื่อในยุคที่สังคมเลือกข้าง คือสื่อจะทำหน้าที่ของตนโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกที่เอนเอียงในสังคมได้อย่างไร มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ชวนสื่อที่ทำข่าวการชุมนุมเคลื่อนไหวร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดในการทำหน้าที่ของพวกเขา
2013-11-26