มุมวิชาการ

MEDIA AND POLITICAL PROTEST IN THAILAND (2)
This study casts light on the discursive structure of Bangkok Post and The Nation media message, its cultural, historical and political bachgrounds and the role media play in mediating its meaning, says Alessio Fratticcioli.
2012-12-25
MEDIA AND POLITICAL PROTEST IN THAILAND (1)
A CASE STUDY OF THE COVERAGE OF THE MARCH TO MAY 2010 PROTEST IN THE BANGKOK POST AND THE NATION
2012-12-19
ส่องสื่อ..เรื่องสำคัญและจำเป็น: ประสบการณ์จากอินโดนีเซีย
เสรีภาพสื่อที่ควรจะได้รับการยอมรับและการปกป้องในฐานะที่เป็นสิทธิมนุษยชนได้ถูกนำไปใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างไร้ความรับผิดชอบ วิษณุ ตรี ฮังโกโร ผู้เชี่ยวชาญการเฝ้าระวังสื่อ แห่ง Institute of the Studies on Press Information, ประเทศอินโดนีเซีย เล่าประสบการณ์ของขบวนการเฝ้าระวังสื่อยุคหลังซูฮาร์โต ที่ได้รับแรงผลักดันจากการใช้เสรีภาพสื่ออย่างไม่มีขอบเขต
2012-10-17
จรรยาบรรณสื่อกับการพัฒนาการเมืองไทย
ในยุคที่..สื่อเลือกข้าง ผู้บริโภคเสพติด “สื่อการเมือง” ผู้ประกอบการสื่อการเมืองแสวงหาเสียงสนับสนุนทางการเมือง คนทำสื่อที่ยึดความเป็นวิชาชีพตกกระป๋อง เช่นทุกวันนี้..การถ่วงดุลระหว่างผู้ประกอบการและนักวิชาชีพสื่อ กติกา จรรยาบรรณสื่อที่จะสามารถช่วยพัฒนาการเมืองไทยควรเป็นอย่างไร อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ เปิดประเด็น
2012-10-06
7 ปีส่องสื่อไทย
เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ฉายภาพรวมการส่องสื่อในสังคมไทย ผ่านประสบการณ์การทำงาน 7 ปีที่ผ่านมา ในนามโครงการมีเดียมอนิเตอร์และมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
2012-08-19
ส่องสื่อ..ประสบการณ์จากมาเลเซีย
กายาทรี เวนกิท สวารัน นำเสนอบทเรียนการส่องสื่อจากประสบการณ์ในสังคมมาเลเซีย เพื่อตอบคำถาม..ทำไมการส่องสื่อจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกสังคม
2012-08-19
The Importance of Media Monitoring: Indonesian Experience
The Importance of Media Monitoring: Indonesian Experince   By Wisnu T Hanggoro* Presented at the launch of MEDIA INSIDE OUT Group On Saturday 14 July, 2012 in Bangkok  
2012-08-19
การเมืองในนโยบายสื่อสาธารณะขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สื่อสาธารณะควรกล้าที่จะนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาในการตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐ มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาทางสองแพร่ง..การแทรกแซงของรัฐที่อาจนำไปสู่การเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อ..และการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากประชาชนที่ไม่เพียงพอเพราะไม่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมก่อตั้ง..นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ สรุปในงานวิจัย การเมืองในนโยบายสื่อสาธารณะขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2012-08-10
สิทธิเสรีภาพ(สื่อ)ยุค ‘หลังทักษิณ’ / ‘หลังอภิสิทธิ์’
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ชวนสำรวจระดับ “สิทธิเสรีภาพ” (สื่อ) ในสังคมไทย พร้อมตั้งคำถามสำคัญ การถดถอยนี้จะนำไปสู่การท้าทายและดิ้นรนหาทางออกแบบไหน
2012-07-13