มุมวิชาการ

จรรยาบรรณสื่อกับการพัฒนาการเมืองไทย
ในยุคที่..สื่อเลือกข้าง ผู้บริโภคเสพติด “สื่อการเมือง” ผู้ประกอบการสื่อการเมืองแสวงหาเสียงสนับสนุนทางการเมือง คนทำสื่อที่ยึดความเป็นวิชาชีพตกกระป๋อง เช่นทุกวันนี้..การถ่วงดุลระหว่างผู้ประกอบการและนักวิชาชีพสื่อ กติกา จรรยาบรรณสื่อที่จะสามารถช่วยพัฒนาการเมืองไทยควรเป็นอย่างไร อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ เปิดประเด็น
2012-10-06
7 ปีส่องสื่อไทย
เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ฉายภาพรวมการส่องสื่อในสังคมไทย ผ่านประสบการณ์การทำงาน 7 ปีที่ผ่านมา ในนามโครงการมีเดียมอนิเตอร์และมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
2012-08-19
ส่องสื่อ..ประสบการณ์จากมาเลเซีย
กายาทรี เวนกิท สวารัน นำเสนอบทเรียนการส่องสื่อจากประสบการณ์ในสังคมมาเลเซีย เพื่อตอบคำถาม..ทำไมการส่องสื่อจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกสังคม
2012-08-19
The Importance of Media Monitoring: Indonesian Experience
The Importance of Media Monitoring: Indonesian Experince   By Wisnu T Hanggoro* Presented at the launch of MEDIA INSIDE OUT Group On Saturday 14 July, 2012 in Bangkok  
2012-08-19
การเมืองในนโยบายสื่อสาธารณะขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สื่อสาธารณะควรกล้าที่จะนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาในการตรวจสอบผู้มีอำนาจรัฐ มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาทางสองแพร่ง..การแทรกแซงของรัฐที่อาจนำไปสู่การเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อ..และการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากประชาชนที่ไม่เพียงพอเพราะไม่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมก่อตั้ง..นิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ สรุปในงานวิจัย การเมืองในนโยบายสื่อสาธารณะขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
2012-08-10
สิทธิเสรีภาพ(สื่อ)ยุค ‘หลังทักษิณ’ / ‘หลังอภิสิทธิ์’
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ชวนสำรวจระดับ “สิทธิเสรีภาพ” (สื่อ) ในสังคมไทย พร้อมตั้งคำถามสำคัญ การถดถอยนี้จะนำไปสู่การท้าทายและดิ้นรนหาทางออกแบบไหน
2012-07-13