มุมวิชาการ

การควบคุมสื่อกับข่าวสารแห่งความเกลียดชัง
ติดตามบทบาทนักวิชาการ กับความพยายามควบคุมสารแห่งความเกลียดชังในพื้นที่สื่อสาธารณะ 
2013-08-13
Media Reform and Legitimization Politics in Thailand (3)
In the 3rd, the last one, of her paper, Ubonrat discusses the Thai style freedom of expression.
2013-07-02
Media Reform and Legitimization Politics in Thailand (2)
In this part of the paper, Ubonrat Siriyuvasak continues to discuss about the advocate and opponent of media reform - the anti-Thaksin media, and Network of pro-reform media.
2013-06-26
Media Reform and Legitimization Politics in Thailand (1)
Ubonrat Siriyuvasak discusses the conflict in the media reform process during 1997-2008 to map out how the objective of media reform has been thwarted away from democratization.
2013-06-19
วาทกรรมสื่อมวลชน, การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550, หนังสือพิมพ์กระแสหลัก, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์, เอเอสทีวีผู้จัดการ
Media Inside Out นำเสนอรายงานวิจัยเรื่องการกำหนดกรอบและวาทกรรมสื่อมวลชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในปี 2555
2013-02-13
Hate Speech, Dehumanizing Speech และเสรีภาพการแสดงออก
ประวิตร โรจนพฤกษ์  นำเสนอบทความชวนสื่อและผู้อ่านทำความเข้าใจ Hate Speech, Dehumanizing Speech กับความเกลียดชังดูถูกทางการเมืองและเสรีภาพการแสดงออก
2013-01-07
MEDIA AND POLITICAL PROTEST IN THAILAND (3)
Media are an important outlet for social movements, where the quantity and quality of news coverage influence how they are perceived by the public, Alessio Fratticcioli’s MA thesis examines whether this tendency is replicated in Thailand’s English-language press.
2012-12-29
MEDIA AND POLITICAL PROTEST IN THAILAND (2)
This study casts light on the discursive structure of Bangkok Post and The Nation media message, its cultural, historical and political bachgrounds and the role media play in mediating its meaning, says Alessio Fratticcioli.
2012-12-25
MEDIA AND POLITICAL PROTEST IN THAILAND (1)
A CASE STUDY OF THE COVERAGE OF THE MARCH TO MAY 2010 PROTEST IN THE BANGKOK POST AND THE NATION
2012-12-19
ส่องสื่อ..เรื่องสำคัญและจำเป็น: ประสบการณ์จากอินโดนีเซีย
เสรีภาพสื่อที่ควรจะได้รับการยอมรับและการปกป้องในฐานะที่เป็นสิทธิมนุษยชนได้ถูกนำไปใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างไร้ความรับผิดชอบ วิษณุ ตรี ฮังโกโร ผู้เชี่ยวชาญการเฝ้าระวังสื่อ แห่ง Institute of the Studies on Press Information, ประเทศอินโดนีเซีย เล่าประสบการณ์ของขบวนการเฝ้าระวังสื่อยุคหลังซูฮาร์โต ที่ได้รับแรงผลักดันจากการใช้เสรีภาพสื่ออย่างไม่มีขอบเขต
2012-10-17