มุมวิชาการ

ประชาธิปไตยโลกและอคติของสื่อตะวันตก – “พวกมันกับพวกเรา”
บทวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการรายงานข่าวของนักข่าวต่างชาติในสถานการณ์การเมืองประเทศไทย  
2014-01-17
Global Democracy and Western Media Bias – “Us vs.Them”
Suda Ishida of Hamline University, Minnesota, analyses news reporting by foreign media mostly the U.S.-based media outlets on the current ongoing conflict in Thailand.
2014-01-04
บทบาทสื่อทางเลือก ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในพม่า
เปิดงานวิชาการศึกษาบทบาทของวารสารสาละวินโพสต์ และเวบไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ ฐานะสื่อทางเลือกข้ามพรมแดนในประเทศไทย ที่มีต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในพม่า
2013-10-30
การควบคุมสื่อกับข่าวสารแห่งความเกลียดชัง
ติดตามบทบาทนักวิชาการ กับความพยายามควบคุมสารแห่งความเกลียดชังในพื้นที่สื่อสาธารณะ 
2013-08-13
Media Reform and Legitimization Politics in Thailand (3)
In the 3rd, the last one, of her paper, Ubonrat discusses the Thai style freedom of expression.
2013-07-02
Media Reform and Legitimization Politics in Thailand (2)
In this part of the paper, Ubonrat Siriyuvasak continues to discuss about the advocate and opponent of media reform - the anti-Thaksin media, and Network of pro-reform media.
2013-06-26
Media Reform and Legitimization Politics in Thailand (1)
Ubonrat Siriyuvasak discusses the conflict in the media reform process during 1997-2008 to map out how the objective of media reform has been thwarted away from democratization.
2013-06-19
วาทกรรมสื่อมวลชน, การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550, หนังสือพิมพ์กระแสหลัก, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์, เอเอสทีวีผู้จัดการ
Media Inside Out นำเสนอรายงานวิจัยเรื่องการกำหนดกรอบและวาทกรรมสื่อมวลชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในปี 2555
2013-02-13
Hate Speech, Dehumanizing Speech และเสรีภาพการแสดงออก
ประวิตร โรจนพฤกษ์  นำเสนอบทความชวนสื่อและผู้อ่านทำความเข้าใจ Hate Speech, Dehumanizing Speech กับความเกลียดชังดูถูกทางการเมืองและเสรีภาพการแสดงออก
2013-01-07
MEDIA AND POLITICAL PROTEST IN THAILAND (3)
Media are an important outlet for social movements, where the quantity and quality of news coverage influence how they are perceived by the public, Alessio Fratticcioli’s MA thesis examines whether this tendency is replicated in Thailand’s English-language press.
2012-12-29