20 ปีปฏิญญาปักกิ่ง…20 ปี ภาพสะท้อนของผู้หญิงในสื่อ

กำหนดการกิจกรรมสื่อสนทนา และนิทรรศการ

20 ปีปฏิญญาปักกิ่ง20 ปี ภาพสะท้อนของผู้หญิงในสื่อ

วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557

ณ มีเดียคาเฟ่ @ มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์
328/1 เชิงสะพานหัวช้าง เขตราชเทวี กทม.10400

10:0012:00 น.          “20 ปีปฏิญญาปักกิ่ง20 ปี ภาพสะท้อนของผู้หญิงในสื่อ

ผู้ร่วมสนทนา

  • คุณศิริพร สะโครบาเน็ค        ประธานมูลนิธิผู้หญิง
  • คุณสุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล    อาจารย์ประจำศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • คุณมณฑิรา นาควิเชียร        ผู้เชี่ยวชาญสื่อสารองค์กร ยูเอ็นวีเม่นประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

13:30 – 15:30 น.          ฟังนักข่าวหญิงเล่าเรื่องผู้หญิงในงานข่าว

ผู้ร่วมสนทนา

  • คุณนิธินันท์ ยอแสงรัตน์                   ที่ปรึกษามติชนทีวี
  • คุณนูรียะ ยูโซะ                                 ผู้ประสานงานฝ่ายรายการ Face Time สปริงนิวส์
  • คุณพรทิพย์ โม่งใหญ่                      ผู้สื่อข่าว PPTV

ชวนสนทนาโดย พิณผกา งามสม บรรณาธิการข่าวประชาไท

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการฯ : อารี ชัยเสถียร โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 081-8994415  อีเมล์ [email protected] หรือ พรรณี ซวงสถาปนานนท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 081-6299307 อีเมล์  [email protected]