มองแม่ชี-ภิกษุณี…ในสื่อและสังคมไทย

มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ ร่วมกับ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชิญผู้สนใจ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมอง   

เรื่อง “มองแม่ชี-ภิกษุณี…ในสื่อและสังคมไทย”                                                                                                            

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557                                                                                                              

เวลา 14:00 น. – 16:00 น.      

ที่ มีเดีย คาเฟ่ @ มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์                                                                                                                        
328/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 (ใกล้ สถานีบี ที เอสราชเทวี ทางออกโรงแรมเอเซีย)

เปิดประเด็นสนทนา โดย

  • ดร.แม่ชีจำเนียร แสงสิน นายกสมาคมบาลีศึกษา วัดชนะสงคราม
  • สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระ/ พิธีกรรายการ “ธรรมในใจ”
  • สุภาภรณ์ อัษฎมงคล นักเขียนและนักข่าวอิสระ  อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ชวนสนทนาโดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง บรรณาธิการร่วม มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อผู้ประสานงานโครงการฯ : อารี ชัยเสถียร โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 081-8994415  อีเมล์ [email protected] หรือ พรรณี ซวงสถาปนานนท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 081-6299307 อีเมล์  [email protected]m