สื่อสนทนา "อัพเดทเสรีภาพสื่อไทย..ในเสรีภาพสื่อโลก"

มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ และแอมเนสตี้ ประเทศไทย เชิญผู้สนใจติดตามสถานการณ์เสรีภาพและความเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมสนทนากับคนทำข่าวใน หัวข้อ “อัพเดทเสรีภาพสื่อไทย ในเสรีภาพสื่อโลก”
 

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557

เวลา 10:00น. – 12:00น.

ที่ มีเดีย คาเฟ่ @ มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์

เปิดประเด็นสนทนา โดย

  •  ชุติมา สีดาเสถียร  ผู้สื่อข่าวเว็บไซด์ Phuket Wan
  •  เทวฤทธิ์ มณีฉาย   ผู้สื่อข่าวเว็บไซด์ประชาไท
  •  กุลชาดา ชัยพิพัฒน์  สมาพันธ์ผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAPA)

ดำเนินการสนทนาโดย สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี บรรณาธิการข่าวภูมิภาค The Nation

 

รายละเอียดใดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อคุณพรรณี ซวงสถาปนานนท์ ผู้ประสานงานโครงการฯ ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 081 6299307  หรืออีเมล์ [email protected]