Skip to main content

มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์  เปิดเวทีมีเดีย คาเฟ่ สัญจรสู่ชายแดนใต้  โดยร่วมกับ กลุ่มเอฟทีมีเดีย และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  ชวนคนทำสื่อในภาคใต้และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนมาร่วมสนทนาว่าด้วย การรายงานข่าวกระบวนการสันติภาพ วันจันทร์ที่ 17  มิถุนายน เวลา 13:30น. – 16:00น. ที่ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวัง สถานการณ์ภาคใต้ – Deep South Watch

ผู้ร่วมสนทนา

ผศ.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีผลงานวิจัยเรื่องบทบาทสื่อกับความขัดแย้งชายแดนใต้ ที่ได้รางวัลวิจัยดีเด่นสาขาวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นบรรณาธิการหนังสือ "หลังภาพ: แง่งามของสามจังหวัดชายแดนใต้"

แวหามะ แวกือจิ หัวหน้าสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน และเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ส.จ.)

มูฮำมัดอายุบ ปาทาน บรรณาธิการอาวุโส ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้


ติชิลา พุทธสาระพันธ์ ผู้สื่อข่าวประจำภาคใต้, ความจริงจากแดนใต้ (ไทยพีบีเอส) เป็นหนึ่งในผู้บันทึกเรื่องราวผู้หญิงชายแดนใต้ลงในหนังสือ “ฝนกลางไฟ : พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงผู้หญิงชายแดนใต้”


นวลน้อย ธรรมเสถียร จากกลุ่มเอฟทีมีเดีย ผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีชายแดนใต้ “สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง” เรื่องราวของผู้หญิงในพื้นที่ความขัดแย้ง และ  "เขาชื่อ อัสฮารี"  บทสะท้อนเรื่องราวความยุติธรรม-อยุติธรรมในสามจังหวัด

นวลน้อย เป็น อดีตผู้สื่อข่าวบีบีซี ภาคภาษาไทย และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มมีเดีย อินไซด์ เอ้าท์

สื่อในกระบวนการสันติภาพ